(Tổ chức lễ động thổ) – Mới đây, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT) đã tổ chức Lễ động thổ Công trình ĐZ 220 kV Vĩnh Tân – Phan Thiết, ĐZ 220 kV Vĩnh Tân – Tháp Chàm, TBA 220 kV Tháp Chàm và các đường dây đấu nối.

 

    Công trình ĐZ 220 kV Vĩnh Tân – Tháp Chàm được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải công suất từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220 kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đóng điện đưa vào vận hành quý IV/2014.

Công trình TBA 220 kV Tháp Chàm và các ĐZ đấu nối được đầu tư xây dựng nhằm khai thác công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tăng cường công suất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo liên kết mạch vòng lưới điện 220 – 110 kV khu vực.

Công trình ĐZ 220 kV Vĩnh Tân – Phan Thiết được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải công suất Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220 kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

 

 

P.V

Comments

Powered by Facebook Comments