yêu online

Cô hi anh, lý do chia tay là gì? Anh tr li: "Vì chúng ta không hp nhau". À, hóa ra, khi mi yêu, hai người xa l tìm hiu nhau là đ ch mt ngày chia tay, người kia có th bình thn tr li vì không hp nhau. "Vn duyên mng, nên chng trách tình không sâu". Duyên phn cũng có lý do ca nó!

Cô hi anh, lý do chia tay là gì? Anh tr li: "Vì em không còn ging xưa". À, hóa ra, nhng

lúc anh chê em vng v, nhng lúc anh chê em không hp thi, nhng lúc anh chê em không gi cm như cô người mu này kia, tt c nhng điu anh đã tng mong em thay đi… Ch là đ ch mt ngày anh có th ri xa em.

Cô hi anh, lý do chia tay là gì? Anh tr li: "Vì anh không xng đáng vi tình yêu ca em". À, hóa ra, anh đã biết khi tiến đến bên em, tình cm ca anh không đ nhiu đ cân bng vi nhng gì em đã trao… Vy nên, anh cn mt người yêu anh ít hơn em đã làm.

Cô hi anh, lý do chia tay là gì? Anh tr li: "Anh cn tp trung cho s nghip". À, hóa ra, nhng gì em cùng chia s by nhiêu năm đu ch là gánh nng… Có s nghip ri, đôi cánh ca anh mi có th vươn đến vùng tri khác rng ln hơn. Không có em, mi th s tt đp.
 …

Tôi nhn mail ca mt người bn, câu chuyn tình yêu rt dài. Nhưng tôi không th đc hết. Xin đng trách, có l tôi là người lnh lùng và vô tâm trước ni đau ca người khác. 

Nhưng vì sao, tôi không th thông cm đ reply cho bn nhng li an i ngt ngào mà bt c người bn nào cũng s làm thế. Là vì, tôi cho rng, chuyn tình cm là chuyn ca riêng hai người, nóng lnh thế nào nhng k ngoài cuc không có tư cách gì đ phán xét.

Vì sao yêu nhau, người ta vn nói – không cn điu kin, không cn nguyên do? Thế mà chia tay nhau, người ta phi phân tích, bi móc và soi xét tng lý do đến thế ?

Nếu như, tôi có th đo ngược li – v trí ca cô gái vi v trí ca chàng trai, thì ai s khóc thương ai? Vì sao chia tay, đàn ông li luôn là người hng chu mi li trách móc, nguyn ra ca người đi? Đi đâu lm S Khanh đến thế? Mà nếu có S Khanh cũng hãy trách mình là Thúy Kiu nh d, c tin, ngu ngơ và di kh.

Bn à! Bao nhiêu mi tình trên thế gian này là by nhiêu v kch mà người din đã đóng c hài ln bi. Khi yêu, h dt tay nhau cùng xem mt v hài, hết yêu, h thay nhau ly tng git nước mt ca người đi. Ích gì cho mt mi tình đã hết?

Ph n luôn hi đàn ông lý do cho mt tình yêu, nên khi chia tay – h cũng không cam lòng mà căn vn bng được lý do cho vic ri đi… Đ nghe xong và oán trách vi đ nhng điu suy din, đ phóng to đ mi thù hn và t mình liếm láp vết thương hoc tìm cho mình nhng đng minh ra hn.

Tôi nói vi bn, nếu đã vch rõ lý do bn yêu mt người, thì khi chia tay cũng hãy lng l và bình tâm chp nhn mt nguyên nhân, cho du cái nguyên nhân dn đến s đ v y nhiu khi… “chui” không th t ni!
B
i nếu xut phát t l gì, nhng cuc hp – tan, tan – hp trong cuc đi này, bt đu đu có li ca hai k đã bước vào. Trách tình yêu không công bng, thì rõ – tình yêu vn có phi cái cân đ ai đt lên bao nhiêu, k kia cũng đt li by nhiêu đâu?

Thì thôi, bn ơi – nếu bng mt ngày, trái tim ra đi, xin đng hi cũng đng oán trách làm gì: 
Mây c
a tri – hãy đ gió cun đi! 

Tt c, cũng ch là vì hết yêu. 
Hai ch
hết yêu, đơn gin hơn hết thy.

Comments

Powered by Facebook Comments