Một số hình ảnh dưới đây sẽ cho các bạn thấy những lỗi ngớ ngẩn khi đóng phim làm cho người xem thấy hài hước, phải chăng nhà làm phim cố tình như thế.

Phim Trung Quốc với nhiều chi tiết khá buồn cười

Một cảnh vây bắt tội phạm của cảnh sát . . . tay không bóp cò?!

Phim Trung Quốc với nhiều chi tiết khá buồn cười

Thời của Tiểu Long Nữ đã có điện cao thế sài rồi ư???

Phim Trung Quốc với nhiều chi tiết khá buồn cười

 Cảnh quay trong phim Hoàn Châu Cách Cách có sự xuất hiện của  . . . điều hoà!!

Phim Trung Quốc với nhiều chi tiết khá buồn cười

Những lỗi ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc

Vẩn phải đi gánh nước cho nhà vua khi mà đã có . . . đường ống dẫn nước !!

Những lỗi ngớ ngẩn trong phim Trung Quốc

Chiếc điều hòa  vẫn được thấy trong phim

Comments

Powered by Facebook Comments